KORONA 2017

Konference o rozvoji nadání

Identifikace nadání

14. září 2017

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika

.

KORONA 2017

Konference o rozvoji nadání

Identifikace nadání

14. září 2017

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika

.

Video z konference Korona 2017

Slovo partnerů a organizátorů

Ing. Jaroslav Kacer
Ing. Jaroslav Kacer

Existují přinejmenším dva hlavní důvody, proč se zajímat o identifikaci a rozvoj intelektového potenciálu v dětském věku. Prvním z nich je aspekt individuální; každý člověk by měl mít možnost dosáhnout svého osobního rozvoje a naplnění. Druhým je pak aspekt ...

Více

Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Nadané dítě je třeba nejdříve objevit, teprve poté můžeme jeho potenciál kultivovat a rozvíjet. Pokud se o rozpoznání talentů dlouhodobě nepokoušíme, ani nezajímáme, riskujeme, že se tento intelektový potenciál vytratí, stane se průměrným a tím se promarní. Rozpoznat ...

Více

Ing. Jan Vitula
Ing. Jan Vitula

Nadané děti – opomíjená hřivna. V Novém Zákoně nalezneme podobenství o zakopaných hřivnách. Podobně se staví naše společnost k nadání, které má celá řada dětí. A co hůře. Nejen, že ho často neumíme podpořit a využít, ale někdy ho dokonce ...

Více

Mgr. Irena Hošková
Mgr. Irena Hošková

Naše země je krásná, máme bohatou historii i současnost. Když se rozhlédneme kolem sebe, máme možnost spatřit nádherné odkazy lidí, kteří něco dokázali či vytvořili. Mnohé z nich obdivujeme, na některé jsme hrdi. Jejich úspěch se ale zřídka narodil během dne, ...

Více

Na identifikaci nadání chceme nahlížet z různých úhlů pohledu

 

Dítě, které má ve škole výborné známky, získává nejrůznější ocenění a pochvaly a podává výborný výkon ve všech předmětech, bývá obvykle označeno jako nadané. Dítě, které se tak neprojevuje, i když disponuje vysoce nadprůměrnými schopnostmi, bohužel jako nadané obvykle identifikováno nebývá.

Učitelka a matka nadaného žáka
 

Diagnostika nadaných dětí je pro psychologa kvalitativně zcela odlišná zkušenost, než je diagnostika ostatních dětí a je potřeba být na tuto situaci dobře připraven. Nadané děti odpovídají v testech nejen správněji, jejich odpovědi bývají více promyšlené, propracované, ptají se na další otázky, zajímají je správně odpovědi i chyby a bývají testem tak hluboce zaujati, že často ani nechtějí skončit.

Psycholog v PPP
 

Pokud se při identifikaci nadání zaměříme pouze na to, co všechno mohou nadané děti zvládnout, jaký výkon mohou podat a nikoli na to, kým vlastně sami jsou, ignorujeme důležitý aspekt jejich rozvíjejícího se Já a riskujeme, že při prvním neúspěchu ztratí důvěru v sebe sama i pocit vlastní hodnoty.

Stephanie Tolan
 

Škola zařazuje na prvním stupni děti do kategorií podle úspěchu nebo neúspěchu prvořadě v oblasti trivia. Pokud dítě v triviu selhává a naopak vyniká v jiných oblastech, například v prostorové představivosti, tvořivosti, nemá obvykle příležitost svůj talent prokázat a nebývá hodnoceno jako nadané.

Učitelka nadaného žáka s dyslexií

Přehled sekcí