O konferenci Korona 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem Fakulty sociálních studií MU a Centra rozvoje nadaných dětí  pozvala na konferenci:

KORONA 2017KOnference o ROzvoji NAdání 2017,

která se bude konat dne 14. září 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Půjde o první tematicky zaměřenou konferenci, věnovanou problematice intelektového nadání. V letošním roce jsme se rozhodli obrátit cílenou pozornost k tématu identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma považujeme za velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem.

Na konferenci vystoupí mnoho odborníků od nás i ze zahraničí, různých specializací a zaměření, kteří se ze svých úhlů pohledu vyhledávání nadaných žáků věnují. Konference je koncipována jako celodenní odborné sympozium.  Hlavním cílem je předávání poznatků, zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, propojování odborníků a hledání optimálních postupů.

Věříme však, že toto setkání odborníků povede rovněž ke stanovení jasných kroků a postupů, jak co nejdříve změnit doposud neutěšený a realitě neodpovídající stav s počty identifikovaných nadaných žáků v českých školách.

Konference se uskuteční v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Fakulta se nachází v samotném srdci Brna, v budově, kde Ing. Dr. Viktor Kaplan vynalezl svoji slavnou vodní turbínu. Věříme, že genius loci, společně s odborností, nadšením a tvůrčí atmosférou přinese účastníkům nejen kvalitní odborné poznatky, ale i radost a elán do další práce.

Hlavními organizátory konference jsou Centrum rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, dále město Brno a Jihomoravský kraj. Hlavním partnerem konference je Národní institut pro další vzdělávání.

Za všechny organizátory se na setkání těší
Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.