Přednášející

Další přednášející budeme postupně zveřejňovat. 
Mgr. Csilla Fuszek

Evropské centrum talentů, ředitelka

Je zakladatelka a ředitelka Evropského centra talentů v Budapešti, přednáší od roku 2008 na Fakultě pedagogiky a psychologie Univerzity Eötvöse Loránda. Dříve pracovala více než 15 let jako učitelka na základních i středních školách. Počínajíc rokem 2000 se ...

Metody identifikace v Maďarském Templetonově programuMaďarský Templetonův Program, trvající od března 2015 do konce února 2017, byl pilotním programem, jenž měl za cíl identifikovat, rozvíjet a podporovat mimořádné rozumové talenty ve věku od 10 do 29 let, a to s ...

Sekce: 5. Identifikace nadání v zahraniční praxi a nadání ve výzkumech

Mgr. Balazs Klein

Společnost pro vývoj diagnostických testů, ředitel

Získal tituly MA z psychologie a z práv na Univerzitě Eötvöse Loránda. Studoval rovněž ekonomii na Budapešťské technické a ekonomické univerzitě. Více než 15 let pracoval jako výzkumný psycholog a projektový manažer v oblasti diagnostiky v Maďarsku a v Anglii. Je také ...

Péter-Szarka Szilvia, PhD.

Debrecínská univerzita, Maďarsko, docentka

Tituly MA a PhD z psychologie získala na Debrecínské univerzitě v Maďarsku. Po absolvování studia pracovala dva roky jako školní psycholožka na základní škole, následně se ale zaměřila na vyšší stupně vzdělávání. Aktuálně je docentkou na katedře pedagogické ...

Sekce: 5. Identifikace nadání v zahraniční praxi a nadání ve výzkumech

doc. PhDr. Šárka Portešová, PhD.

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholožka

Dlouhodobě se věnuje problematice nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. K ústředním tématům jejího odborného zájmu patří téma dvojí výjimečnosti, tedy souběhu rozumového nadání a dílčího handicapu. Na toto téma vydala v posledních letech několik publikací ...

Identifikace nadaných žáků v historii, ve výzkumech, v realitě Které nadané děti nám stále chybí?   Požadavek vyhledávat nadané žáky byl poprvé ustanoven ve školském zákoně v roce 2005. Od té doby se událo mnoho pozitivních změn. Do systému péče ...

Sekce: 1. Identifikace nadání psychology

www.fss.muni.cz/about_us/staff/2024

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave; VÚDPaP v Bratislave, ředitelka školy, vědecko-výzkumná pracovnice

Je absolventkou FF UK v Bratislave, odbor psychológia. Odborné zameranie Dr. J. Laznibatovej je viac ako 30 rokov sústredené na problematiku nadaných a talentovaných detí a mládeže, ktorú riešila tak na teoretickej, ako aj praktickej úrovni. Podľa jej Projektu Alternatívnej ...

Počas každodennej dlhoročnej práce s nadanými deťmi sa ukázalo, že v rámci psychológie môže byť identifikácia nadania odborným problémom. Tento môže byť zásadným spôsobom ovplyvňovaný odbornými a osobnostnými kompetenciami psychológov, zamestnancov CPPPaP. Pokúsime sa ...

Sekce: 7. Identikace nadání na Slovensku, v programu APROGEN - přesunutá do pléna

www.laznibatova.sk/sk/aprogen

Mgr. Michal Jabůrek

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholog, odborný pracovník

Čtyři roky působil v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze (aktuálně Národní ústav pro vzdělávání), z toho tři roky jako koordinátor a odborný pracovník v projektu DIS, který byl zaměřen na tvorbu a adaptaci nových diagnostických nástrojů. Aktuálně ...

  Game-based Intelligence Screening (GIS): systém k vyhledávání kognitivně mimořádně nadaných žáků V rámci příspěvku (společně s Mgr. Danou Juhovou) bude představena pracovní verze on-line diagnostického systému, který bude primárně sloužit ...

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

soubor-prednaska-michal-jaburek.pdf

Mgr. Dana Juhová

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholožka, odborná pracovnice

Je studentkou doktorského studia na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií MU. Má zkušenosti s adaptací diagnostických metod, zajímá se o inteligenční testy a jejich využití při diagnostice rozumového nadání.

Představí společně s Mgr. Michalem Jabůrkem nově vyvíjený Game-based Intelligence Screening (GIS): systém k vyhledávání kognitivně mimořádně nadaných žáků.

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

Mgr. Ondřej Straka

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholog, vysokoškolský asistent

Po absolvování jednooborového studia psychologie na FF UK v Praze působil v letech 2006 – 2012 jako psycholog a metodik péče o nadané děti v Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad Sázavou. V tomto období se zabýval praktickými otázkami spojenými s mimořádným ...

Představí společně s Mgr. Michalem Jabůrkem a Mgr. Danou Juhovou nově vyvíjený Game-based Intelligence Screening (GIS): systém k vyhledávání kognitivně mimořádně nadaných žáků..

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

Mgr. Hynek Cígler, PhD.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholog, odborný pracovník

Působí na Katedře psychologie a Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; kromě toho je členem redakční rady a výkonným redaktorem časopisu Testfórum. Vyučuje zejména statistické, metodologické a psychometrické kurzy. ...

V přednášce představí, společně s Mgr. Adamem Ťápalem, Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM) i vybraná empirická zjištění. V první části příspěvku bude představena nově vytvořená metoda pro měření matematického úsudku v pásmu středního a ...

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

Mgr. Adam Ťápal

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholog, odborný pracovník

Působí jako odborný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší ...

Příspěvek bude zaměřen na Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM). Hlavním cílem bude představení metody a vybraná empirická zjištění. V první části příspěvku bude společně s Mgr. Hynkem Cíglerem, Ph.D představena nově vytvořená metoda pro měření ...

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

Mgr. Vladimír Marček, PhD.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, psycholog, výzkumný pracovník

Psycholog, psychoterapeut, výzkumně se zabývá strukturou, diagnostikou a formovatelností lidské kognice.

Na konferenci bude prezentovat nový psychometrický nástroj na měření fluidní inteligence u dětské populace, který vznikl ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR pro potřeby Dětské Mensy ČR. Test je unikátní reprezentativním zastoupením dětské populace v ČR a ...

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

Mgr. Dana Havlová

Mensa ČR, místopředsedkyně

1991 - 1996 Pedagogická fakulta MU Od 1996 - pedagog na základních a středních školách, od 2007 místopředsedkyně Mensy ČR, předsedkyně Rady pro Dětskou Mensu, testování IQ, aktivity pro nadané děti, rodiny s nadanými dětmi, lektorka akreditovaných seminářů NIDV pro ...

Na konferenci bude společně s Dr. Marčekem prezentovat nový psychometrický nástroj na měření fluidní inteligence u dětské populace, který vznikl ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR pro potřeby Dětské Mensy ČR. Test je unikátní reprezentativním zastoupením ...

Sekce: 6. Identifikace nadání ve výzkumech - sloučná se sekcí 5.

PaedDr. Zdeňka Jančíková, PhD.

Základní škola, Zlín, ředitelka školy

Po studiích učitelství pro I. stupeň základní školy a výtvarné výchovy pro II. stupeň a střední školy pracovala jako učitelka, od roku 1997 pracuje jako ředitelka základní školy. Řídí školu s rozšířenou výukou hudební výchovy a se studijními skupinami ...

Ve svém vystoupení se zaměří na sdílení zkušeností z vyhledávání žáků před vstupem do základní školy a to dvojí formou. První aktivita se týká nominování nadaných školním psychologem v mateř. školách a druhý projekt pak navazuje a probíhá v podobě setkání ...

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

www.zsmalenovice.cz/vzdelavani-nadanych

Mgr. Petra Kobrová

Open gate - gymnázium a základní škola s.r.o, učitelka

Vystudovala učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě UK v Praze, dvacet čtyři let působila jako učitelka na základní škole. V současnosti se již osm let zaměřuje na práci s nadanými dětmi ve škole Open Gate, kde mimo jiné organizuje speciální skupinky pro tyto děti. ...

V přednášce se zaměří na představení postupu vyhledávání nadaných žáků ve škole Open Gate.

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

soubor-prednaska-petra-kobrova.pdf

www.opengate.cz

Mgr. Jana Klodnerová

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, Učitelka

Vystudovala jsem učitelství pro 1.st. základní školy na pedagogické fakultě UJEP v Brně. Po dobu celé mé praxe v délce téměř třiceti let jsem působila vždy ve školství, a to ve Svitavách nebo v Brně, kam jsem se přestěhovala. Většinou  jsem ...

Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo ...   Hra na schovávanou ve škole? Jenom v tělocviku nebo o přestávkách? Určitě ne. Mnohdy si s námi  umí zahrát dítě i v běžných hodinách. V našem dnešním pohledu je to dítě nadané. Za určitých podmínek ...

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

Mgr. Andrea Kalusová

ZŠ a MŠ Didaktis, s.r.o., zástupkyně ředitele

Je učitelka 1. stupně s 18 lety praxe. Externě spolupracuje s Katedrou primární pedagogiky Masarykovy univerzity, konkrétně v oboru pedagogické diagnostiky, a připravuji studenty učitelství na praxi (fakultní cvičný učitel).

Práce s mimořádně nadanými žáky má svá specifika. Známe je? Obecně se v našich školách dlouhou dobu tradovalo, že mimořádně nadané děti nepotřebují zvláštní péči. Je tomu opravdu tak? Co tyto děti zvládají, co postrádají, jak k nim přistupovat a jak je dále ...

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

www.zsdidaktis.cz

Mgr. Eva Nováková, PhD.

Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,Brno, pedagožka, odborná asistentka

Absolventka oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ  a doktorského studijního programu Pedagogika, na které navázala pětiletou pedagogickou praxí na 1. stupni základní školy.  V současné době působí jako odborná ...

Matematický klokan a možnosti jejich využití k identifikaci  nadaných V přednášce se bude zabývat úlohami ze soutěže Matematický klokan. Bude stručně charakterizovat soutěž a soutěžní úlohy, především v kategoriích Cvrček a Klokánek pro žáky 1. ...

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

soubor-prednaska-eva-novakova.pdf

is.muni.cz/auth/osoba/233560

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, psycholog, výzkumný pracovník

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal i vědeckou kvalifikaci. Habilitoval na Pedagogiké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Přednášel na  Univerzitě Komenského, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě sv. Cyrila a ...

Možnosti psychologie při identifikaci nadaných dětí. Příspěvek rozliší situaci identifikace a výběru talentů. Identifikaci chápe jako proces, v němž kvalifikovaný odborník (v případě intelektového nadání je to psycholog) na základě posouzení různých údajů, mezi ...

Sekce: 1. Identifikace nadání psychology

www.vudpap.sk

RNDr. Hana Lišková

Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, pedagožka, zástupkyně ředitele

V současné době působím jak místopředseda Společnosti učitelů matematiky JČMF, kde zajišťuji (letos již podeváté) tradiční setkání učitelů matematiky v rámci konference "Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let" a další semináře pro učitele matematiky. S ...

V přednášce budou prezentovány sady gradovaných aktivit pro předškolní vzdělávání.

Sekce: 3. Identifikace nadaných dětí v předškolním vzdělávání

soubor-prednaska-hana-liskova.pdf

www.suma.jcmf.cz; www.vospspgs.cz

Mgr. Alena Pokorná

Mateřské školy Kopřivnice p.o., speciální pedagog

Jako učitelka mateřské školy pracuji už 26 let, od roku 2010  i jako speciální pedagog v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. (Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na OSU v Ostravě). Nadaným jsem se začala věnovat v souvislosti s projektem "Umíme si s nadáním ...

Mateřské školy Kopřivnice p.o. se věnují vyhledávání nadaných dětí již od roku 2005. Používali jsme k tomu různé identifikační nástroje. Máme v organizaci specifické podmínky. Staráme se o 650 dětí, pečuje o ně 52 učitelek. V posledních třech letech máme dobré ...

Sekce: 3. Identifikace nadaných dětí v předškolním vzdělávání

PhDr.Věra Olšáková

Základní a mateřské školy Čtyřlístek, s. r. o., ředitelka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, další studium si prohloubila na Pedagogické fakultě UK v Praze na Katedře matematiky a didaktiky matematiky. V roce 1993 založila soukromou základní školu, o rok později mateřskou. Je členkou výboru Společnosti učitelů matematiky ...

Čmelda Pepík - matematicko - logická soutěž pro předškolní děti. Posláním této soutěže je pomoci pedagogům v mateřských školách s pre - screeningem, který může pomoci pozdější diagnostice nadaných a mimořádně nadaných dětí v předškolním věku. V příspěvku ...

Sekce: 3. Identifikace nadaných dětí v předškolním vzdělávání

Mgr. Eva Laibnerová

Fakultní základní škola Hálkova, Olomouc, učitelka

Je absolventka PdF UP - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Pedagogika - sociální práce, na které navázala praxí jakožto asistent pedagoga u dětí s PAS, poruchami chování a hyperkinetickým syndromem, učitelka 1. stupně ve třídách s rozšířenou výukou skupiny ...

Identifikace nadaného žáka ve výuce Příspěvek je zaměřen na identifikaci a pedagogickou diagnostiku mimořádně intelektově nadaných dětí na 1. stupni ZŠ. Představí předmět Projektové vyučování, v rámci kterého učitelé obohacují běžnou výuku a rozvíjejí ...

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

soubor-prednaska-eva-laibnerova.pdf

www.zshalkova.cz

Mgr. Romana Navrátilová

fakultní základní škola, Hálkova, Olomouc, učitelka

Po absolutoriu na PdF UP - obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči byla krátce učitelkou na ZŠI pro děti s vadami řeči v Olomouci – Sv. Kopečku a od roku 1997 pak na FZŠ Olomouc. Od roku 2009 působí jako učitelka ve třídách s ...

Příspěvek je zaměřen na identifikaci a pedagogickou diagnostiku mimořádně intelektově nadaných dětí na 1. stupni ZŠ. Představí předmět Projektové vyučování, v rámci kterého učitelé obohacují běžnou výuku a rozvíjejí specifické zájmy dětí.  

Sekce: 2. Identifikace nadání pedagogy

www.zshalkova.cz

PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, PhD.

Národní ústav pro vzdělávání, Praha, psycholožka

Absolvovala studium estetiky a jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracovala jako psycholožka v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 6. Od roku 2007 působí v Národním ústavu pro vzdělávání. Je spoluautorkou testové baterie IDENA: posuzovací ...

V přednášce se zaměří na potřebné provázání různých aspektů diagnostického procesu identifikace nadání s odkazem na elektronický dokument Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání. Důraz bude kladen na zapojení všech klíčových subjektů jak ...

Sekce: 1. Identifikace nadání psychology

soubor-prednaska-svetlana-durmekova.pdf

www.nuv.cz

Mgr. Vladimíra Houšťová

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, ředitelka PPP

Po ukončení studia jednooborové psychologie na FF MU je zaměstnána jako psycholog v PPP Břeclav, v roce 2000 ředitelkou poradny. Od počátku svého působení se zajímá nejen o práci s nadanými dětmi, ale i o problematiku ADHD. Od roku 2004 působí jako koordinátorka ...

Zdroje obtíží při identifikaci nadaných spatřuji především v postojích rodičů a pedagogů a také v projevech a osobnostních charakteristikách nadaných (kazuistiky). Zaměřím se i na možnosti jejich pozitivního ovlivnění.  

Sekce: 1. Identifikace nadání psychology

www.pppbreclav.cz

Mgr. Ivana Smítková

Soukromá psychologická poradna, psycholožka

Absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, Fakultu pedagogickou a Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu v Praze, kde za diplomovou práci „Dvojí výjimečnost v pedagogicko-psychologické praxi“ obdržela Cenu profesora Zdeňka Matějčka. Pracovala ...

Identifikace, psychologické vyšetření dvakrát výjimečných dětí s ohledem na jejich specifické potřeby a charakteristiky. Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné. Možná proto zůstávají „dvakrát výjimečné“ ...

Sekce: 1. Identifikace nadání psychology

www.akademie-nadani.cz

PaedDr. Božena Havelková

ZŠ a MŠ Pramínek,o.p.s., Brno, zřizovatel školy, statutární ředitelka

Ve školství je zaměstnána více než 50 roků, před dvaceti  lety společně s Mgr. Eliškou Kovářovou založila mateřskou a základní školu s individuálním přístupem k žáků, s metodami výchovně vzdělávací práce Začít spolu, s názvem Pramínek. Na základě koncepce ...

V příspěvku představím naší školu, do které přijímáme děti žáky se zdravotními problémy i mimořádně nadané. Více je diagnostikováno odbornými pracovišti dětí, které mají "problém". Při vyšetření se však vždy potvrdilo, že i žáci  s mimořádným ...

Sekce: 3. Identifikace nadaných dětí v předškolním vzdělávání

soubor-prednaska-bozena-havelkova.pdf

www.praminek.cz

Ing. Miloš Filip

Prefa Kompozity, a.s., Předseda představenstva

Už od dětství jsem měl možnost pozorovat, jak se něco vyrábí a tvoří. Mému otci se totiž v období znárodnění podařilo zatajit některé stroje a zařízení a tak jsem si už jako pětiletý „hrál“ s kovářskou výhní, uměl jsem svařovat elektřinou a ...

Technické školky Přednáška je zaměřená na praktické zkušenosti ze vzdělávacího programu „Technické školky“. Tento program byl zahájený v roce 2010 ve spolupráci výrobních firem, VUT v Brně a ČMA. Do současnosti prošly programem desítky nejen MŠ ale i ...

Sekce: 3. Identifikace nadaných dětí v předškolním vzdělávání

www.technicke-skolky.cz

Ing.Květoslava Stejskalová, CSc.

Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., tajemnice, zástupkyně ředitele pro vzdělávání

V roce 1989 ukončila studium VŠCHT v Praze (chemické inženýrství) a od té doby pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn- tuhá látka s výstupy do ochrany životního ...

Otevřená věda - Jak motivovat studenty ke studiu přírodovědných oborů? Dejte jim problém, ať jej řeší.  Otázka Proč jsou dnes přírodovědné a technické obory nepopulární mezi žáky a studenty? trápí poměrně značný počet subjektů, asi nejvíce vysoké školy ...

Sekce: 4. Mimoškolní identifikace intelektového nadání

soubor-prednaska-kvetoslava-stejskalova.pdf

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

Bc. Zuzana Chabová

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, lektor projektů věda a technika

Je absolventkou České zemědělské univerzity v Praze. Již při studiu spolupracovala s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy jako pedagog v centru pro předškolní děti a ekonom. Také zde působila jako vedoucí na příměstských i pobytových táborech a podílela se na ...

Podpora nadání v rámci zájmového vzdělávání - PaVěda PaVěda (Parádní věda) je nový zájmový útvar DDM hl. m. Prahy pro žáky od 5 do 9 let, který má za cíl systematicky vzdělávat nejmladší věkovou kategorii žáků, podchytit jejich talent a po ukončení ...

www.ddmpraha.cz/paveda

Mgr. Lenka Vejrostová

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské Spektrum, Oddělení vědy, techniky a vzdělávání, pedagožka volného času

Je absolventkou studia fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na půdy, kvartér a geoarcheologii. Je také členem týmu Zeměpisné olympiády a mentorem českého týmu pro International Earth ...

Podpora nadání v rámci zájmového vzdělávání - PaVěda PaVěda (Parádní věda) je nový zájmový útvar DDM hl. m. Prahy pro žáky od 5 do 9 let, který má za cíl systematicky vzdělávat nejmladší věkovou kategorii žáků, podchytit jejich talent a po ukončení ...

Sekce: 4. Mimoškolní identifikace intelektového nadání

www.ddmpraha.cz/paveda

PaedDr. Milan Škrabal

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, oddělení pedagogických, vysokoškolský učitel

Vysokoškolský učitel, výučuje ve studijním programu Specializace v pedagogice. Je předsedou Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti.

Odborná tvůrčí činnost žáků středních škol. Středoškolská odborná činnost (SOČ) - jedna z nejvýznamnějších celostátních aktivit v oblasti odborné a vědecké činnosti. Aktuální otázky podpory tvůrčí činnosti intelektuálního charakteru u středoškoláků a ...

Sekce: 4. Mimoškolní identifikace intelektového nadání

www.muvs.cvut.cz

Mgr. Pavel Rušar

Národní institut dalšího vzdělávání, Praha, NIDV – koordinátor podpory nadání, metodik vzdělávání

Vystudoval historii a studuje geografii na UPOL v Olomouci. Účastnil se řady zahraničních pobytů a stáží, např. Jagellonien Univeristy in Krakow (historie), Universität Wien (sociologie), Pazmany Peter Katolikus Egyetem (regionální dějiny), Technische Universität Chemnitz ...

TALNET: T-expedice; příprava a realizace badatelských aktivit žáků 13 až 18 let. Projekt T-expedice zapojuje žáky základních a středních škol do výzkumu v jimi zvolené oblasti. Po metodologické online přípravě, podpoře ze strany oborových expertů a konzultacích ...

Sekce: 4. Mimoškolní identifikace intelektového nadání

www.talnet.cz

RNDr. Eva Zelendová, PhD.

Národní ústav pro vzdělávání, Praha, vedoucí oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, garant vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

Je pracovnicí NÚV, vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu Standardů z matematiky pro základní vzdělávání při MŠMT. Má dlouholetou učitelskou praxi v matematických třídách gymnázia. Mnoholeté zkušenosti  má i z desítek seminářů pro učitele všech typů a stupňů ...

Nominace žáků do kurzů projektu VESMA  Projekt: Ve světě matematických aplikací (VESMA) byl realizován v roce 2016 Jednotou českých matematiků a fyziků. Byl určen pro žáky základních a středních škol (13-17 let). Na základě pedagogické diagnostiky byl stovka ...

Sekce: 4. Mimoškolní identifikace intelektového nadání

soubor-prednaska-eva-zelendova.pdf

www.nuv.cz