Program konference

Konferenece Korona 2017, konaná v Brně, 14. 9. 2017

8:30-9:00 registrace
9:00 - 9:15 zahájení - zdravice vážených hostů

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (Děkan Fakulty sociálních studií MU)

Ing. Jaroslav Kacer (náměstek primátora města Brna pro oblast Smart City)

Ing. Jan Vitula (náměstek hejtmana JMK pro oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací)

Mgr. Michal Urban (ředitel odboru pro mládež MŠMT)

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová (ředitelka NIDV)

prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (vedoucí institutu – Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU)

9:15 – 10:00 přednáška

Mgr. Csilla Fuszek, Szilvia Péter-Szarka PhD., Mgr. Kristóf Kovács, PhD., Mgr. Balász Klein: Maďarský zastřešovací program: nejlepší praxe ve vyhledávání a péči o talentované studenty

10:00 – 10:55 přednáška

Doc. PhDr. Šárka Portešová, PhD.: Které nadané děti nám stále chybí? Identifikace nadaných žáků v historii, ve výzkumech, v realitě.

10.55 – 11.00 zdravice nadaných mladých účastníků

11:00 – 12:00 oběd

12:00 – 14:00 diskusní kulatý stůl
14:00 – 15:00 přednáška

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.: Možnosti a obmedzenia diagnostiky nadania

15:00 – 15:30 coffe break

15:30 – 17:00 sekce, dle registrace

17:00 konec