Důležité termíny

Termíny pro registraci:

26.6. 2017 zahájení registrace.

31.8.2017 ukončení registrace pro pedagogické pracovníky města Brna, JMK a nominované z NIDV.

3.9.2017 budou nabídnuty volné kapacity v sekcích zájemcům nespadajícím pod město Brno, JMK nebo NIDV.

Datum a místo konání:

14. 9. 2017 den konání konference na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.