Nakladatelství Portál

Academia
O Portálu 

Nakladatelství Portál bylo založeno s cílem napomáhat výchově a vzdělávání dětí a mládeže, koneckonců u jeho zrodu stojí Salesiáni Dona Boska, kteří mají výchovu v popisu práce. Pro pedagogy i rodiče vydáváme příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost. Od kolébky po dospívání pokrýváme důležitá témata a sledujeme nové trendy. Odborníci i laici u nás vždycky najdou kvalitně zpracovaný obsah a děti pestrou škálu příběhů, pohádek, prvního čtení nebo říkadel či hádanek.

 

Academia

V roce 2015 oslavil Portál 25. výročí svého založení. Prohlédněte si uplynulých 25 let Portálu také ve fotogalerii.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává pohádky, příběhy, říkadla.

Portál vychází vstříc i zájemcům o populárně psychologickou literaturu a snaží se uspokojovat zájem čtenářů o sebepoznání, vlastní duševní růst a poznání skutečných hodnot. Zároveň pomáhá řešit problematiku vztahů - partnerských, rodinných i pracovních. Setkání s významnými osobnostmi a jejich názory přibližuje edice Rozhovory.

Odborná literatura - publikace a slovníky, které tvoří asi polovinu produkce - je určena studentům nejrůznějších oborů vysokých škol i odborníkům v praxi, kteří nechtějí ztratit přehled o nových trendech a vývoji v oboru.

Příběhy a legendy v dalších edičních řadách umožňují nahlédnout do filozofií různých kultur a přinášejí inspiraci k hledání vlastní životní cesty.

Publikace z nakladatelství Portál najdete v našich knihkupectvích v Praze a v běžné síti knihkupectví v Čechách, na Moravě i ve Slovenské republice (www.portalslovakia.sk).

Celá nabídka je k dispozici v internetovém knihkupectví http://obchod.portal.cz/.

Knižní produkci doplňují periodika - měsíčníky, které zahrnují trendy moderní psychologie (Psychologie dnes), výchovu v mateřských školách (Informatorium 3-8) a moderní pohled na školství pro učitele i rodiče (Rodina a škola).

Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

Nakladatelství Portál má svoji Vědeckou radu. Její představitelé, odborníci ve svých oborech, garantují vědeckou úroveň odborných monografií Portálu. Složení Vědecké rady statut Vědecké rady (pdf)

Portál a jeho knihy obdržely také několik ocenění.

http://www.portal.cz/