PASCO Sensorium - přeneste aktivitu na stranu žáků

PASCO Sensorium

Stánek: "Přírodovědné bádání (nejen) pro nadané s pomocí PASCO"

Typ: Výstavní stánek s ukázkami technologií pro badatelské pokusy v přírodních vědách

Autor (vystavující): Miroslav Staněk, Ph.D.

Anotace: Je nesporným trendem dnešní doby, že ve výuce (nejen) přírodovědných disciplín ustupujeme od předávání informačního obsahu a zavádíme tzv. žákovské objevitelské aktivity. První, kteří upozornili na nutnost zavádění badatelských metod vyučování, byli právě talentovaní žáci, kteří se při pouhém teoretickém výkladu principů přírodních zákonitostí vždy ostentativně nudili.

Z původního cíle „zabavit“ nějakou „exlusivní“ aktivitou žáka, který byl „v látce napřed“ se postupem času a posunem v chápání pedagogů stává metodologický nástroj „inkluze všech“. S postupujícím zaváděním badatelských postupů se totiž na školách stále více ukazuje, že tato metoda není určena pouze nadaným, ale že obsahuje univerzálně platné didaktické výhody, které prospívají žákům celého spektra specifických potřeb.

PASCO Sensorium

Rádi byste si sami, vlastním tempem a na vlastní zkušenost "osahali" principy některých přírodních zákonitostí? Chcete, aby se „neviditelné“ věci staly „viditelnými“ (např. elektrické či magnetické pole) a dosud „neviděné“ „viděnými“ (např. souhlasné póly se odpuzují, opačné přitahují)? Pomocí systému senzorů a počítače či tabletu můžete nejen nahlédnout za oponu a okusit principy světa profesionálních přírodovědeckých badatelů, ale podle hesla „věda není žádná věda“ se sami stanete součástí objevitelského procesu, tak jako tomu v této metodě činí žáci sami. Uvidíte, jak  jednoduchým, rychlým a efektivním způsobem pochopit (či na základě pozorování odvodit) teorii, zrealizovat experiment a vyhodnotit jeho výsledky! Navštivte náš stánek, kde na jednoduchých příkladek základních školních pokusů zjistíte, jak badatelsky orientovanou výuku (nejen) pro nadané na vaší škole zrealizovat.

http://www.pasco.cz/sensorium