Společnost Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Každý rok otevíráme pro nadané studenty ročník ve Studentském trenérském centru. Aktivně se zasazujeme o rozvoj digitálních dovedností žáků a studentů, a to prostřednictvím Akademie Programování, Hodiny kódu nebo iniciativy EU Code Week. Dlouhodobě podporujeme diverzitu a podporujeme zájem žen a dívek o IT prostřednictvím akcí v projektu DigiGirlz pro dívky nebo programu Exchange4U pro ženy, zaměřeného na networking a výměnu zkušeností.

 

Digitální věk s sebou nese stále větší poptávku po nadaných studentech a studentkách, kteří mohou svým talentem rozhodnou měrou přispět k rozvoji naší země. Společnosti Microsoft dlouhodobě nabízí nadaným studentů a studentkám podnětné prostředí v rámci svého Studentského trenérského centra, ve kterém mohou využívat ty nejmodernější technologie a dále tak pracovat na svém osobním rozvoji. Jsme přesvědčeni, že péče o mladé talenty je pro každou společnost důležitou investicí do budoucnosti, o jejíž návratnosti nemůže být pochyb. Jsou to totiž právě naši mladí talentovaní studenti a studentky, kteří budou za nedlouho ovlivňovat tvář naší země společně s námi jako naši kolegové a později jako naši nástupci.

Miroslav Dvořák, konzultant pro školství ve společnosti Microsoft

www.microsoft.cz